Notifications

Warna Bulu Ayam Yang Unggul Lontar Bal


 Berdasar Lontar Pengayam-ayam di bawah ini beberapa nama ayam yang mempunyai dampak kuat dalam ajang pengaduan Sabung Ayam Tajen di Bali, salah satunya:

 • Ayam Ratun Sa kuning : Sakuning jambul bangkarna saha gondala dimpil aneh
 • Ayam Sa kedas matania putih
 • Ayam Suarga Gumawe Ayu : Sekedas jambul bangkarna dimpil karo
 • Ayam Se kedas mata selem
 • Ayam Se kedas sandeh tegil pemanggahan
 • Ayam Penjor Petung : Serawah kuning bulun ikutnia selem akatih bulun lanangne
 • Ayam Se jagat Mata : Serawah kuning rerajah sesoring tegil
 • Ayam Biying Kidang Mengi : Biying nyelem jambul kupingne lan telapakan batisne, kukunia putih
 • Ayam Biying Tampak Demi : Biying nyelem jambul bang karna telapakan batis kuning, kuku linjong kuning
 • Ayam Gagak Sadeng Mungguing Setra : Biying selem polos bangkarna tegil pemanggangan
 • Ayam Biying Behe-Behe : Biying selem jambul sangkur bangkarna dimpil karo kuku linjong putih, janggar jegjeg tur lumbang
 • Ayam Ratun Biying : Biying kuning jambul bangkarna dimpil karo
 • Ayam Biying kuning sangkur bangkarna jambul dimpil lima
 • Ayam Patra Anglungsir : Biying selem lekong jambul bangkarna dimpil aneh, telapakan batis kuning
 • Ayam Segara Muncar : Ijo kunig jambul ikutne sembur
 • Ayam Kala Cakra : Ijo selem jambul bangkarna dimpil karo kuku linjong lan telapakan batis kuning
 • Ayam Ijo selem polos bangkarna
 • Ayam Sandang Lawe : Ijo biru wok sangkur jangut putih bangkarna dimpil aneh
 • ayam Saludra : Ijo bang batis putih tegil pelet
 • Ijo Kedas Tegil Serit
 • Ayam Jaka Tua : Ijo selem sangkur jambul bangkarna dimpil karo kuku lan telapakan batisne putih
 • Ayam ijo kedas koping putih ring sisi/tepine
 • Ayam Kelau Batur : Kelau biru barak, batis putih, paruhnia kuning serit barak
 • Ayam kelau sangkur polos bangkarna dimpil aneh
 • Ayam ameng-ameng Bhatari Durga : Kelau alab jambul bangkarana dimpil karo
 • Ayam buaya ngangsar : Kelau selem sangkur telapakan batisne kuning, titik batisne gede-gede
 • Ayam paksi raja : Kelau alab matane selem
 • Ayam wangkas kuning mata linglang
 • Ayam wangkas kalu kali : Wangkas kuning mesisip bulu dibangkiangne 3 katih
 • Ayam ratun wangkas : Wangkas kuning jambul bangkarna dimpil aneh
 • Ayam rare meleng : Wangkas kuning batis barak paruh kuning mulus
 • Ayam wangkas kedas polos bangkarna gegada kiwa
 • Ayam wangkas dewa ayu : Wangkas kedas wok jambul bangkarna
 • Ayam buik bintek : Buik kedas jambul bangkarna
 • Ayam druwe sedan semaya : Buik kuning bulu barak polos bangkarna dimpil aneh (penjaga rumah)
 • Ayam buik upas : Buik bangkarna rerajah seliwah
 • Ayam buik cetik : Buik bangkarna itik-itikne selem
 • Ayam brumbun dapur (pawon) : Brumbun kedas lan paruhne putih mulus
 • Ayam brumbun batis putih mulus paruh biru
 • Ayam druwe merajapati : Brumbun kuning batis barak paruh kuning kedas
 • Ayam bima ngagem gada : Brumbun kuning polos dimpil aneh
 • Ayam brumbun kuning polos godeng gerupa dimpil karo
 • Ayam brumbun selem sangkur jambul bangkarna dimpil karo (sanget pengaruhne)

CARCA AYAM UTTAMA - CAKEPAN PENGAYAM AYAMAN

AYAM KEBO BAWA : sekuning sangkur wok jambul sandeh bangkarna godeg gerupa, dimpil karo paruh bengot/bengor

 • AYAM TURUNAN SAGHYANG LICIN : Ayam matane sekadi matan kambing
 • AYAM TAN MEBULU KOPING, SEKADI KOPING LASAN
 • AYAM GUDING SUARA : Suarane ngengkuk 2-3 daweg mekeruyuk tur tetep
 • AYAM KRUYUKNE BAWAK LAN MEGEREM SUARANE
 • AYAM SEJAGAT MATA : Serawah kedas lan paruhnia medaging jambul
 • AYAM BRUMBUN SELEM MATA PUTIH SANGET PENGARUHNE, TAN DADI LAWANANG SEKEDAS
 • AYAM PELUNG (ALAB) PARUH KUNING BANGKARNA-MEPENGARUH PISAN
 • AYAM GADING WONG-pengaruh pisan (Ayam sane lidah ipune tapak)

Lontar Tajen Pengayam ayaman Sadwara

 • Tungleh ; Biying sangkur, ijo kuning jaya. wangkas kedas , biying ikuhan talu
 • Aryang ; Serawah kuning jaya. buik talu
 • Urukung ; Suku biru bang karna jaya. Ijo alab, Buik kedas talu
 • Paniron ; Ijo kedas jaya. Biying kuning, wangkas kuning talu
 • Was ; Wangkas kedas jaya. Buik kedas ,biying kedas talu
 • Maulu ; Jambul jaya. Sangkur talu
 • Pengayam-Ayam berdasarkan Hari melaksanakan Tajen
Post a Comment